سفارش طرح دلخواه

 

 

 

از طریق این فرم شما میتوانید طرح دلخواه خود را بر روی شال یا روسری چاپ کرده و با جنس و رنگ و پارچه دلخواه روسری خود را تحویل بگیرید.

فرم ارسال طرح برای چاپ

جنس پارچه(اجباری)
رنگ زمینه(اجباری)
اضافه(اجباری)
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, ai, eps, حداکثر سایز فایل: 50 MB, Max. files: 3.